Styrelse & kontaktuppgifter

Föreningens styrelse 2021 (från och med oktober)

Har du frågor, vill föreslå föredragshållare, medverka i medlemsträdgården, öppna din trädgård för besök eller har andra synpunkter på föreningen är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Telefonnummer och e-postadresser finns längre ner under kontaktuppgifter.

Styrelseroll Namn
Ordförande Bengt-Göran Wester
Vice ordförande Evert Östvall
Sekreterare Anna-Karin Nordmark
Vice sekreterare Mats Henriksson
Kassör Evert Östvall
Ansvariga kaffekommitén
Bengt-Göran Wester
Bernt Hernell
Resekommittén Bengt-Göran Wester
Bernt Hernell
Webbansvarig Susanne Appelberg

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Namn E-postadress Telefonnummer
Bengt-Göran Wester westers78@hotmail.com 073 – 626 8095
Evert Östvall evert.ostvall@bahnhof.se 036 – 37 25 65
Anna-Karin Nordmark annakm.nordmark@gmail.com 0708 – 379 348
Mats Henriksson mats_henriksson@icloud.com 073 – 066 9656
Bernt Hernell bernt.hernell@telia.com 036 – 37 86 37
Susanne Appelberg susi.appelberg@telia.com 036 – 37 74 54