Styrelse & kontaktuppgifter

Föreningens styrelse 2024

Har du frågor, vill föreslå föredragshållare, medverka i medlemsträdgården, öppna din trädgård för besök eller har andra synpunkter på föreningen är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Telefonnummer och e-postadresser finns längre ner under kontaktuppgifter.

Styrelseroll Namn
Ordförande Emelie Andreasson
Vice ordförande Gunnar Albinsson
Sekreterare Helena Olsén
Vice sekreterare AnnMarie Näslund
Kassör Anna-Karin Nordmark
Webbansvarig Susanne Appelberg
Facebookansvarig Emelie Andreasson
Suppleant Vakant

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Namn E-postadress Telefonnummer
Emelie Andreasson emelie.andreasson@outlook.com 073 – 026 71 47
Gunnar Albinsson gunnar.albinsson52@gmail.com 072 – 732 55 66
Helena Olsén olsenhelena516@gmail.com 073 182 55 43
Anna-Karin Nordmark annakm.nordmark@gmail.com 070 – 837 93 48
AnnMarie Näslund naslund.am@gmail.com 070 – 556 57 18
Susanne Appelberg susi.appelberg@telia.com 070 – 542 16 16