Styrelse

Föreningens styrelse 2019

Har du frågor som rör föreningen så är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Telefonnummer och mailadresser hittar du under kontakt.

Ordförande                                Evert Östvall

Vice ordförande                        Göran Wester

Sekreterare                                Vakant – stf. Evert Östvall

Kassör                                       Evert Östvall

Ansvariga kaffekomittén          Bernt Hernell & Göran Wester

Webbansvarig                           Susanne Appelberg

Ledamot                                    Marianne Jansson