Styrelse & kontaktuppgifter

Föreningens styrelse 2023

Har du frågor, vill föreslå föredragshållare, medverka i medlemsträdgården, öppna din trädgård för besök eller har andra synpunkter på föreningen är du välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Telefonnummer och e-postadresser finns längre ner under kontaktuppgifter.

Styrelseroll Namn
Ordförande Evert Östvall
Vice ordförande Mats Henriksson
Sekreterare Anna-Karin Nordmark
Vice sekreterare Helena Olsén
Kassör Evert Östvall
Webbansvarig Susanne Appelberg
Facebookansvarig Emelie Andreasson
Suppleant Vakant

 

Kontaktuppgifter till styrelsen

Namn E-postadress Telefonnummer
Evert Östvall evert.ostvall@bahnhof.se 070 – 684 25 65
Mats Henriksson mats_henriksson@icloud.com 073 – 066 96 56
Anna-Karin Nordmark annakm.nordmark@gmail.com 070 – 837 93 48
Helena Olsén olsenhelena516@gmail.com 073 182 55 43
Susanne Appelberg susi.appelberg@telia.com 070 – 542 16 16
Emelie Andreasson emelie.andreasson@outlook.com 073 – 026 71 47