Trädgårdsringar

Vad är en trädgårdsring?

En trädgårdsring är en bra start för alla medlemmar i en trädgårdsförening att få lära känna
varandra, att kunna träffas, diskutera och inspirera. Ofta leder dessa träffar till ett utbyte av växter, fröer, kunskap, information och mycket mer. Att vara med i en trädgårdsring kan också vara en öppning för att våga visa sin trädgård för fler i föreningen.

 

Vad innebär det i praktiken att vara med i en trädgårdsring?

  • En trädgårdsring brukar bestå av fyra trädgårdar där man träffas kring sitt gemensamma intresse.
  • Varje trädgårdsring bestämmer gemensamt datum för när man ska besöka varandras trädgårdar under säsongen.
  • Träffarna kan bestå av visning, fika och eventuellt växtbyten. Ibland kan man också hjälpa varandra utifrån sina olika erfarenheter.

Om du är intresserad av att vara med i en trädgårdsring så anmäl det till någon i styrelsen. Vid tillräckligt många intresserade delar styrelsen via lottning upp dessa i olika ringar.