Trädgårdsaktiviteter

Trädgårdsaktiviteter som anordnas under året

Med reservation för att aktiviteter kan ändras/ställas in.

Datum/tid Aktivitet Plats Mer information
Maj

19 maj kl.18:30

Äppelblomsvandring Brunstorps gård Huskvarna http://jonkoping.se/parker

21 maj kl.11:00-15:00

Sticklingsbytardag Bankeryds bibliotek https://bibliotek.jonkoping.se/sv/event/bankerydsdagen/bdfa4986-7c56-4022-9a9a-b7fe76e46c45
Juni

9 juni  kl.18:30

Rosvandring Rosenlunds rosarium Jönköping http://jonkoping.se/parker
30 juni kl.18:30 Rosvandring Rosenlunds rosarium Jönköping http://jonkoping.se/parker
Juli
2 juli kl.13:00-17:00 Rosens dag Rosenlunds rosarium Jönköping http://jonkoping.se/parker
3 juli Tusen trädgårdar Trädgårdar i hela Sverige https://svensktradgard.se/

14 juli kl.18:30

Blomstervandring Brunstorps gård Huskvarna http://jonkoping.se/parker
21 juli kl.18:30 Guidning i Rosariet och Posses park Rosenlunds rosarium & Posses park Jönköping http://jonkoping.se/parker
28 juli kl.18:30 Guidning i Rosariet och Posses park Rosenlunds rosarium & Posses park Jönköping http://jonkoping.se/parker
Augusti
25 augusti kl.18:30 Rosvandring Rosenlunds rosarium Jönköping http://jonkoping.se/parker
Oktober

1 oktober kl.11:00-15:00

Fruktens dag Brunstorps gård Huskvarna http://jonkoping.se/parker