Senaste mötet

30 mars – “Växters härdighet”

Inger Frändås föreläste om växters härdighet och vilka svårigheter som växterna har i våra svenska trädgårdar. Under mötet var det även försäljning av fröer och sticklingar som skänkts till föreningen. På mötet deltog 60 personer. (Bilderna är publicerade med tillstånd av Inger Frändås.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 februari – “Modern bärodling”

Trädgårdskonsulent Magnus Engstedt föreläste om modern bärodling och hur man bäst beskär sina fruktträd. Under mötet var det även försäljning av fröer och sticklingar som skänkts till föreningen. På mötet deltog 51 personer. (Presentation, länkar och bilder är publicerade med tillstånd av Magnus Engstedt.)

Olika typer av jordgubbsplantor

Färska jordgubbsplantor

Frigoplantor av jordgubbar

 

 

 

 

Väntebäddsplantor av jordgubbar

 

 

 

Olika sätt att odla jordgubbar

Permanenta bäddar med jordgubbsplantor Permanenta bäddar med jordgubbsplantor

 

 

 

 

Odlingslådor för jordgubbar Jordgubbsplantor i odlingslådor

 

 

 

 

 

Jordgubbsplantor i odlingslådor Jordgubbsplantor i odlingslådor

 

 

 

 

Jordgubbsodling på bord Jordgubbsodling på bord

 

 

 

 

 

 

Krukor med jordgubbsplantor Jordgubbsodling i krukor

 

Jordgubbe

Jordgubbar

 

 

 

 

 

 

Hallonodling
Hallonplantor

Hallonplantor Hallonplantor Hallon

 

Beskärning av fruktträd

Beskärning av ungt träd

Träd före beskärning

Träd efter beskärning

 

Återväxten i trädet året efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 januari – “Årsmöte och föreläsning om invasiva främmande arter”

Föreningens årsmöte har genomförts och som vanligt bjöds det på semlor till fikat.
Efter årsmötesförhandlingarna och kvällens fikastund föreläste Linda Griffiths från Länstyrelsen i Jönköping om invasiva främmande arter.
Under kvällen såldes även fröer och sticklingar som medlemmar skänkt till föreningen samt begagnade trädgårdsböcker och tidningar. Mötet avslutades med dragning på kvällens blomsterlotteri. På mötet deltog 66 personer.
(Presentation, länkar och bilder är publicerade med tillstånd av Linda Griffiths.)

Om någon vill veta mer om invasiva främmande arter eller ställa frågor går det bra att kontakta Linda via e-post linda.griffiths@lansstyrelsen.se

Kanadensiskt gullris Sjögull Smal vattenpest

 

 

 

 

Gul skunkkalla

 

 

 

 

Gul skunkkalla

Parkslide